بارگذاری ...

به روز رسانی مرورگر

شما می توانید با انتخاب آیکون زیر مرورگر خود را بروز کنید.

و یا از مرورگرهای دیگر استفاده کنید.

ورود به اینترنت بانک
نام کاربری :
`
4
2
1
5
3
6
7
8
0
9
-
=
BackSpace
Tab
r
e
t
w
q
y
i
o
u
p
[
]
\
Caps
a
s
g
d
f
j
k
l
h
;
'
 
Enter
 
Shift
z
v
c
x
m
b
n
,
.
/
Shift
kw
 
 
 
AltGr
 
 
رمز عبور :
روشن است Caps Lock 
`
2
7
3
1
4
8
6
5
0
9
-
=
BackSpace
Tab
q
w
e
t
y
u
r
i
o
p
[
]
\
Caps
a
h
s
d
k
f
j
g
l
;
'
 
Enter
 
Shift
x
z
b
c
m
v
n
,
.
/
Shift
kw
 
 
 
AltGr
 
 
عبارت امنیتی :
روشن است Caps Lock 
Tab
q
w
e
t
y
u
r
i
o
p
[
]
\
Caps
a
h
s
d
k
f
j
g
l
;
'
 
Enter
 
Shift
x
z
b
c
m
v
n
,
.
/
Shift
kw
 
 
 
AltGr
 
 
نکات امنیتی
آدرسهایی غیر از سطح URL نامعتبر میباشد
در هنگام هشدار عدم اعتبار گواهی ، از ادامه عملیات خوداری نمایید
از مرورگر هاي مطمئن و بروز مانند فايرفاکس استفاده کنيد.
آدرسهایی غیر از سطح URL نامعتبر میباشد
رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
پس از انجام و اتمام کار، حتما از سيستم خارج شويد.
هرگز اطلاعات محرمانه شما از طريق ايميل درخواست نمي شود. در صورت رخداد اين مورد، سريعا اطلاع دهيد.
4.165.980120